CAUR KATRU LIETU, KO PIEDZĪVOJAM, MĒS PILNVEIDOJAMIES UN AUGAM.
PLAŠĀKS IESKATS NOMETNES NODARBĪBĀS

"JOGA NIDRA" NODARBĪBA
AR JANU JOZĒNU

Nometnes pirmajā vakarā mēs sākam ar relaksāciju, jo sākumā mums ir jāaizmirst sava ikdiena, jāatbrīvojas no spriedzes un jāatbŗīvo savs darba lauks.


Joga Nidra ir ļoti sena un unikāla Jogas prakse, kas izmanto ķermeņa relaksāciju, lai strādātu ar dziļākiem apziņas slāņiem, lai tiktu klāt zemapziņas slēptajām dzīlēm un resursiem, kur ir ieprogrammēti mūsu paradumi, noslāņojušies seni pārdzīvojumi un apspiesti mūsu dziļie resursi. Apziņa un psihe ir mūžīgais cilvēces noslēpums. Ar šīs prakses palīdzību mēs katru reizi to praktizējot ienirstam zemapziņas ūdeņos un atklājam senas un dažādas lietas par sevi. Ārēji Joga Nidra ir relaksācijas prakse, kas ilgst apmēram 45-60 minūtes, kuras laikā cilvēks atrodas guļus relaksētā stāvoklī uz muguras un seko nodarbības vadītāja dotajām instrukcijām par dažādu ķermeņa daļu atslābināšanu, elpas vērošanu un elpošanu dažādos veidos, dažādu emocionālo sajūtu aktivizēšanu, dažādu tēlu un darbību vizualizāciju. Ar šīs prakses palīdzību mēs strādājam ar ķermeņa trīs līmeņiem: fizisko, emocionālo un mentālo. 

Šīs prakses laikā mūsu apziņa paliek aktīva, taču ķermenis ieiet dziļas relaksācijas stāvoklī, kas ir nepieciešams, lai ķermenis un psihe varētu pašdziedināties, sakārtoties un atbrīvoties no liekās uzkrātās bagāžas. Prakses laikā mēs veicam apziņas rotēšanu cauri visām ķermeņa daļām, kas palīdz aktivizēt attiecīgās smadzeņu daļas, attīrot nervu sistēmas kanālus no uzkrātā stresa un spriedzes.

Kā ļoti nozīmīga šīs prakses sastāvdaļa ir afirmāciju jeb pozitīvā nodoma izmantošana prakses sākumā un nobeigumā, jo atslābinātā stāvoklī mūsu prāta un apziņas uztvere ir īpaši aktīva un tā mēs varam burtiski “iedēstīt” savā zemapziņā savu nodomu, apņemšanos kā sēklu, kas turpina augt no zemapziņas dzīlēm, lai realizētos mūsu dzīvē. Sanskritā to dēvē par Sankalpu.

"APZINĀTĪBA. MEDITĀCIJAS PAMATI"
AR ANSI JURĢI STABINGI

Apzinātības prakse — uzmanības un attieksmes treniņš var būt būtisks pamats jebkurai darbībai un aktivitātei, it īpaši — meditācijai. Tai pašā laikā, apzinātības praksi var izmantot arī kā pašpietiekamu, brīvi stāvošu metodi, neapvienojot to ar neko citu.

Nodarbībā — apzinātības teorētiskais pamats, kā arī bāzes vingrinājumi. Jautājumi un atbildes.

Sestdienas pirmspusdienas nodarbība kopā ar Ansi Jurģi Stabingi dos mums tik ļoti trūkstošo pamatu par to, kas ir meditācija. Šī būs teorētiska un praktiska nodarbība, kur mēs apgūsim meditācijas pamatus un iemaņas, kas ir ļoti būtiskas jebkad, kad mēs sēžamies darīt jebkādu meditāciju. Šīs nodarbība ir kā pamats jebkam, ko mēs daram un saucam par meditāciju. 

"ES UN MANA DZĪVE. AIZVAINOJUMI UN PATEICĪBA" DAŽĀDAS ŠAMANISKAS UN CITAS PRAKSES BRĪVĀ DABĀ AR JANU JOZĒNU

 

LAI IEPAZĪTOS AR SAVU ŠĪ BRĪŽA "ES", LAI AR STĀSTU UN SMILŠU ZĪMĒJUMU PALĪDZĪBU UN CITĀM TEHNIKĀM APZINĀTU SEVI, AIZVAINOJUMUS UN CITAS EMOCIJAS, KAS JĀATLAIŽ, LAI ATBRĪVOTU SAVU IEKŠĒJO RESURSU


Sestdienas otrajā dienas daļā mēs iesim dziļumā un ķersimies pie dziļa darba ar sevi, kur mēs ielūkosimies savos aizvainojumos uz dzīvi. Mēs visi esam gājuši cauri dažādiem notikumiem savā dzīvē un katrs no tiem ir atstājis savu iespaidu. Ir reizes, kad mums liekas, ka kaut kas īsti nav bijis pareizi un ir kaut kāda netaisnības sajūta, kaut kāds kluss noliegums, taču dzīve turpinās, mēs ejam tālāk un kaut kas paliek kluss un neatrisināts. Tos varētu nosaukt par aizvainojumiem, lielajiem aizvainojumiem, ka kaut kas nav sanācis kā gribējās, nācās iet un būt tā kā nācās, bet visas šīs lietas mūsu zemapziņa reģistrē un uzver kā noliegumu, sevis noliegumu, aizvianojumu. Mūsu uzdevums šeit būs ieskatīties aiz šī “aizkara” un izlīgt ar to. Patiesībā, ne tikai izlīgt ar ‘’to”, bet ar sevi pašu un savu dzīvi jeb to lielo spēku, kas stāv aiz tā.


Tad, kad mēs ieraugam to lielo spēku, kas stāv aiz tā un kāpēc, mēs izmainām šo situāciju un savu sajūtu un rezultātā iegūstam Pateicību. Pateicības sajūta, tā ir Dziedinājuma kulminācija, tas ir rezultāts, ko mēs vēlēsimies gūt no šī alķīmiskā procesa. Šis process notiks divās pēcpustdienas nodarbībās, kuras vadīšu un kopā ar Jums piedzīvošu es – Jana Jozēna, kurās mēs izmantosims šamanisko praksi caur dabu, caur savu iekšējo redzējumu un sajūtām, caur mijiedarbību ar saviem Skolotājiem, Sargeņģeļiem, Spēka dzīvniekiem un saviem Gaismas palīgiem.

"SAJŪTU UN SKAŅU VAKARS" AR SKAŅU TERAPEITI BAIBU VANAGU

Sestdienas vakara kulminācija būs atslābināšanās caur skaņām kopā ar Skaņu terapeiti Baibu Vanagu. Tas būs skaņu un sajūtu koncerts dabā pie ezera, pļavā uz Viesu nama lieveņa, kas dod sajūtu, ka atrodies uz ūdens. Dabas klātbūte šī viesu nama teritorijā ir liels ieguvums, skaists piedzīvojums. Pēc koncerta vakars turpināsies meiteņu pirtī, kura atrodas paša ezera maliņā.

Tepat, viss notiek tepat un šai pašā mirklī. Ar Tevi! Jūti. Dzirdi. Iedvesmojies....
Dari. Radi. Skani.... Esi.

Skaņu terapijā jebkura dzirdama un nedzirdama skaņa, skaņu frekvence iedarbojas uz cilvēka fizisko un enerģētisko ķermeni, veidojot to savstarpējo līdzsvaru, piepildot ar dziedinošām, tīrām, smalkām un dievišķām vibrācijām. Šie procesi notiek neatkarīgi no cilvēka apziņas klātbūtnes, neatkarīgi no reliģiskās piederības, sociāliem uzstādījumiem un radu rakstiem. 

Arī nometnes laikā ļausimies skaņas dziedinājumam, baudot vakara koncertu dabā. Kur dažādu instrumentu skaņas mīsies ar dabas skaņām un apņems mūs, ieaijājot, dziedinot, iepriecinot, veseļojot, apņemot, attīrot, piepildot.
Baiba Vanaga ar dažādiem redzētiem, dzirdētiem un interesantiem, ausij neierastiem un aizraujošiem skaņu instrumentiem ievedīs būs skaņu nokrāsu burvībā!

"RĪTA ATMOŠANĀS: ČAKRU DEJAS" | JANA JOZĒNA
 

Abos rītos mums ir iekustēšanās caur ķermeniskām praksēm, viena no kurām būs dejas kustības. Šīs dejas kustības būs brīvas kustības jeb ļaušana ķermenim radīt sev vajadzīgās kustības. 

 

"SARUNA AR ĀRPASAULI, LAI NOKĻŪTU PIE SEVIS IEKŠPASAULĒ" KOPĀ AR VITU BOGANU

RADOŠA, PRAKTISKA SADARBOŠANĀS AR DABU UN APKĀRTI, LAI SAIKNĒ AR ĀRĒJIEM RESURSIEM, VARĒTU NOKĻŪT PIE IEKŠĒJIEM

Svētdienas pirmspustdienas nodarbība būs kopā ar Vitu Bogani, kas ir burvīga stāstniece un darītāja, kas aizraus mūs līdzi kādā no savām praksēm caur rituāliem, dabu, dziesmu, pasaules un sevis izziņu vienotā kopumā.

Starp sūnām un brūkleņu mētrām, koku zaros un zāles ēnā mīt Dabas savvaļā dvēsele. Tā ir rāma un dziļa, noslēpumaina kā pilnmēness nakts, tā ir spirdzinoša un aicinoša, zinoša un dodoša.  Tā ir rada sievietes dvēselei.  Šī dvēsele saklausa mūžsenus vēstījumus, pārvērš tos teiksmās un ietērpj melodijās, tā iedvesmo dabā nolūkotos toņus un rakstus iepīt skaistos darinājumos. Sabalsojoties ar meža, lauka, ezera  skaņām, saplūstot  ar pļavas smaržām un krāsām,  saskaņojoties kustību ritmā ar vēja deju un ik šūnā sajūtot ieplūstam vasaras piestrāvoto veldzi, atcerēsimies un ļausim savai pirmatnīgajai būtībai brīvi elpot un būt.
Svētdienas priekšpusdiena būs stāsts par prieku, par vieglumu un skaistumu. Par mirkli, kas gaist, taču atstāj pēdas mūsu sirdīs un izgaismo mūsu skatienu. Kas zin, ko nesīs diena un laika prognoze (jo iecere ir doties dabā), taču skaidrs, ka skanēs seni nostāsti un melodijas, pēdas veidos neredzamus rakstus Zemes mātes villainē un rokas radīs ko brīnišķu, kas liks uzmirdzēt mūsu sievišķībai.

"Esmu Vita – un tikpat ietilpīgs kā šis vārds, arī mana dzīve un viss, ko tajā daru, kārtu kārtām klājas pāri, papildina un bagātina cits citu. Pie ļaudīm visbiežāk eju kā dziesmu un senu stāstu teicēja, tradīciju kopēja un tālāk nesēja. Darbojos kopā ar kopas „Delve” ļaudīm, izdzīvojot visu  gadskārtu un veicot mūža godu rituālus.  Tas viss iet rokrokā ar ikdienas nodarbošanos – interese par senatni aizvedusi pie arheoloģisko tērpu izpētes, darināšanas un jaunrades ar senatnes elpu . Esmu rokdarbniece un māksliniece – aužu, šuju, izšuju, knipelēju un radoši izpaužos tekstilmākslā un keramikā."

"ŠAMANISKAIS UGUNS RITUĀLS" 
AR JANU JOZĒNU

Visus šos procesus mēs noslēgsim, apkoposim kopīgā Uguns rituālā svētdienas pēcpustdienā.
Šamaniskais Uguns rituāls ir Dzīvas Uguns radīšana. Šamaniskajā Uguns rituālā mēs piesaucam Uguns Spēku, lai to uzrunātu, lai to piedzīvotu. Šamaniskajā Uguns rituālā mēs atveram sakrālo telpu, piesaucam visus mūsu garu pasaules palīgus, Debesu Spēkus un Zemes Māti un atveram telpu 
sev, kur atdot atlaižamo un pieņemt dziedinošo, jauno, visu to, kas gatavs ienākt kā svētība mūsu dzīvēs.


Šajā īpašajā Uguns rituālā mēs ļausim šim dzīvinošajam, dziedinošajam Spēkam mūs vadīt, mūs radīt un mūs pārradīt jaunā pilnīgākā kvalitātē, radīt savu jauno Es, atvērt savu Sievišķo kaislīgo Es, atvērt savus aizsprostus un pārtapināt aizvainojumus mīlestībā, dusmas pieņemšanā, kautrību atvērtībā, kūtrumu

uzņēmībā, enerģijas sprostus brīvā plūdumā Dzīvās Dievišķās Sievišķās Uguns Mātes klātesamībā.

"SHAKTI JOGAS NODARBĪBA: IEKŠĒJAIS SMAIDS" | ELĪZA PREM MEERA
 

Sestdienas rītu sāksim ar kustību prieku. Kad Tu smaidi kā Budda, tad visa pasaule smaida Tev pretī." Tao teiciens. Shakti Yoga ir jogas prakse, kuras pamati un ideoloģija smelta no Kundalini jogas mācības, apvienojot jogas vingrinājumus, meditāciju un mantras. Šajā nodarbībā mēs praktizēsim vieglus, dinamiskus jogas vingrinājumus, kas atver un aktivizē meridiānas un enerģētiskos kanālus ķermenī, sajūtot savu ķermeni, atmodinot tā spēku un vitalitāti. Nodarbības laikā mēs praktizēsim arī ļoti īpašu Tao meditāciju - Iekšējais Smaids. Tā ir ļoti īpaša prakse, kas spēcgi iedarbojas gan uz visu fizisko ķermeni, tā funkcijām, hormonālo sistēmu, kā arī uz prātu un cilvēka enerģētisko lauku. Tā ir prakse, ko apgūstot, var turpināt praktizēt visas dzīves garumā jebkurā vietā un jebkurā laikā. Shakti Yogas nodarbība sniedz mieru, piepildījumu un harmoniju, tā atdzīvina to katrā no mums mītošo iekšējo gaismu, kas vienmēr spīd un skaidri rāda ceļu uz priekšu.

 

© 2019 SAJŪTU NOMETNES
NOMETNI RĪKO "SAJŪTU LĀDE" - STUDIJA VISAI ĢIMENEI TUKUMĀ

www.sajutulade.lv
www.sajutunometnes.lv

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now